fenci...fenolog!!!
25 04 2012

Uzaktan Eğitim İlköğretim Sınav Sorularının Cevapları

Uzaktan Eğitim İlköğretim Sınav Sorularının Cevapları |  görsel 1

1. DERS------------------AFETE HAZIRLIĞIN KAPSAMI KAVRAMLARLA... ...Kaynak : arakarne.blogcu.com Devamı

13 01 2011

2010-2011 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ PROJE GÖREVİ KONULARI

1)     DNA molekülünün yapısını ve eşleşmesini anlatan model hazırlama 2)     A) Elektromıknatısın Yapısı - Elektromıknatısın Kullanım Alanlarını Açıklayıcı Resimli Poster Yapımı                                B) Basit Elektromıknatıs Yaparak Çekim Kuvvetini Etkileyen Değişkenlerini Sınıfta Deney ile Açıklama 3)     sıvıların basıncı iletme özelliği hayatımıza hangi kolaylıkları sağlar? Sorusu ile ilgili olarak sıvıların basıncı her tarafa eşit olarak iletmesi ilkesinden yola çıkarak yapılan alet veya cihazlardan birini seçip, çalışan bir modelini hazırlama 4)     İnsanlarda yaygın görülen kalıtsal hastalıklar hakkında power point sunusu hazırlama 5)     “Bitkilerde fotosentezin gerçekleşmesi için ışık, sıcaklık ve ışık rengi faktörleri etkilidir” hipotezini doğrulayan bir deney düzeneği oluşturunuz 6)     günlük hayatta karşılaştığımız ama fark etmediğimiz asitlerin neler olduğu konularında araştırma yaparak bu asitlerin yediğimiz ve içtiğimiz besinler üzerindeki etkileri nelerdir sorusuna çözüm getirme ve konuyla ilgili power point sunum hazırlama 7)     periyodik cetvel maketi yapma 8)     kovalent bağı ile ilgili araştırma yaparak iki veya daha fazla element arasındaki kovalent bağ oluşumunu gösteren bir maket hazırlama 9)     olarak iyonik bağı ile ilgili araştırma yaparak iki veya daha fazla element arasındaki iyonik bağ oluşumunu gösteren bir maket hazırlama 10) akraba evliliklerinden doğabilecek çocuklar açısından b... Devamı

13 01 2011

2010-2011 7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ PROJE GÖREVİ KONULARI

1)      Basit Makineleri Açıklayıcı Resimli Poster Yapımı ve Bir Basit Makineler Maket Parkı Yapma (Minia Türk Tarzı ) 2)      A) 70X100 cm2 Boyutunda Periyodik Tablo Yapımı (Özel  Gruplar Farklı Renkler ile Boyalı)                                   B)Periyodik Tablo Hakkında Ayrıntılı Araştırma Yapma 3)      A) Paralel Bağlı Dirençlerden Oluşan Basit Elektrik Devresi Yapımı                                                                                   B) Seri Bağlı Dirençlerden Oluşan Basit Elektrik Devresi Yapımı  4)      A) Işığın İnce Ve Kalın Merceklerdeki Özel Kırılmalarını Gösteren Poster Yapımı                                                    B) İnce ve Kalın Merceklerdeki Görüntü Oluşumlarını Gösteren Çizimli Poster Yapımı 5)      Maddenin yapısı ve özellikleri ünitesini anlatan bir dergi hazırlama(+ konu ile ilgili 20 soru hazırla) 6)      Atom modellerinin maketlerini  yaparak At... Devamı

13 01 2011

2010-2011 6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ PROJE GÖREVİ KONULARI

1)     Evlerimizde Kullandığımız Isı Yalıtım Malzemelerinin Araştırılması – Yalıtım Malzemeleri Bilgi Levhası Hazırlanması- Isı Yalıtımı Yapılmış ve Yapılmamış Ev Maketlerinin Yapımı 2)     A) Dinamometre Yapımı Çalışmasının Açıklanması(5 N’luk kuvveti ölçebilen bir dinamometre yapımı                           B) Dinamometre Yapımı Çalışmasının Açıklanması(10 N’luk kuvveti ölçebilen bir dinamometre yapımı) C)Sürat birimleri  levhası yapımı 3)     Çiçekli bir bitkide çiçeğinin bölümlerini gösteren üç boyutlu bir model oluşturma(+çiçek ve tohum ile ilgili 10’ar soru) 4)     Devre elemanlarını kullanarak bir gece lambası tasarlama ve ampulun parlaklığının nelere bağlı olduğunu  açıklayan  poster hazırlama(+ konu ile ilgili 10 soru) 5)     Küçük ve büyük kan dolaşımını anlatan birer maket ya da poster hazırlama(+ konu ile ilgili 10 soru) 6)     Destek ve Hareket Sistemini anlatan bir dergi hazırlayınız(+ konu ile ilgili 10 soru) 7)     Dolaşım sistemi hastalıklarından kalp ve damarlar ile ilgili olanlarının nedenleri, tedavi yöntemleri ve ilgili sağlık kuruluşları ile dernekleri anlatan bir dergi hazırlama 8)     Aynalar ve kullanım alanlarını araştırıp bir poster ve dergi hazırlama ve aynaların kullanım alanlarından bir tanesini seçerek model hazırlama 9)     kemiğin yapısını gösteren maket hazırlama 10) sıvılarda iletkenlik konularında araştırma yaparak elektriği ileten sıvılar ile ilgili poster hazırl... Devamı

13 01 2011

ÖĞRETMENLER İÇİN GEREKLİ DÖKÜMANLAR

1.dönem değerlendirme 678.sınıf 60 'ar soruluk sunu http://www.4shared.com/document/ue7M9mri/6snf_1_dnem_deerlendirme.html http://www.4shared.com/document/fgAdTuye/8snf_1_dnem_deerlendirme.html http://www.4shared.com/document/rLi1vWu-/7snf_1dnem_deerlendirme.html Fen ve Teknoloji 1.dönem 3. yazılılar(test şeklinde) http://www.4shared.com/file/L3mwNb9s/YAZILI.html 6 sınıf 4. ünite çalışma kitabı etkinlikleri  http://s3.dosya.tc/file/aQogLg/6s_n_f4_nite_almakitab_etkinlikleri.rar.html 7 sınıf 4. ünite etkinlikleri de http://s3.dosya.tc/file/BPhwSC/7SINIF4_N_TE_ALI_MAK_TABIETK_NL_KLER_.rar.html 6 sınıf 3 ünite sonuna kadarki testmatik çalışması http://s3.dosya.tc/file/qe3xaA/6s_n_f3_nitesonu.rar.html 7 sınıf 3 üncü ünite sonuna kadarki  testmatik çalışması http://s3.dosya.tc/file/bL4EpV/7s_n_f3_nitesonu.rar.html ... Devamı

13 01 2011

Gaz zehirlenmeleri-Sunu

İnsanların evde ve işyerinde en çok zehirlendikleri. vakaları şöyle sıralayabiliriz: √ Kimyevi madde üreten fabrikalardaki gaz sızıntıları. √ Boyahanelerde çevreye yayılan tiner ve boya gazları. √ Çekişi iyi olmayan bacalara bağh kömür ve gaz sobalarm­dan odaya dolan sızıntılar. √ Isıtma ve pişirme için kullanılan ocak tüplerindeki bütan gaz kaçakları √ Otomobillerde içeriye sızan egzoz gazları DİKKAT: Kapalı bir odaya girdiğinizde, bayılmış birini gördü­ğünüzde -gaz kokusu alamazsanız dahi- gazdan zehirlendiğini far­zediniz. Bu sebeple yangına ve patlamaya sebebiyet vermemek için elektrik düğmesini açmayınız, kibrit veya çakmak yakmayınız. √ Ne Yapmalı? • Gazla zehirlenme sonucu bayılmış bir kimseyi gördüğünüz an derhal aşağıdaki tedbirleri ahnız: • Pencereleri, kapılarr açarak odaya taze hava girmesini sağ­layınız. • Gaz sızıntısı yapan kaynağı bulup kapatınız. Bu mümkün ol­madığı takdirde (yanan bir kömür sobası veya mangalı gibi) kaza­zedeyi odadan dışarı çıkarınız. • Nefes alıp almadığını kontrol ediniz. Solunumu durmuş ise; yapay solunum uygulaymız. • En kısa vasıta ile doktor çağırınız. • Kalbi durmuş ise, kalp masajı yapınız. ... Devamı

13 01 2011

2010-2011 5.Sınıf Fen ve Teknoloji I.Dönem 3.Yazılı Sınavı

Yoğunluk           erime       ayırt edici              büzülme             kalori                Yakıt                büzülme               termometre            donma                sabit A-BOŞLUK DOLDURMA Boşlukları uygun kelimelerle dolduralım.( 10x2=20 Puan ) 1)Katı maddenin sıvı hale geçmesine ………….  denir. 2)Kışın telgraf tellerinin gergin hale gelmesine  …………….. denir. 3)Sıvı maddenin katılaşmasına ……………. denir. 4)………  olayında madde dışarıdan ısı alır. 5)………..  ısı enerji birimlerindendir. 6)Bir maddenin birim hacminin kütlesine ………………   denir. 7)…………… sıcaklığı ölçmek için kullanılan bir araçtır. 8)Saf maddelerin kaynama noktası ……………  tir. 9)Erime noktası saf maddeler için ………..   …………  özelliktir. 10)Yandığında ısı enerjisi veren maddelere ………..  denir. B-  DOĞRU- YANLIŞ   ( 10x2=20 Puan ) Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına “D” , yanlış olanların başına “Y... Devamı

13 01 2011

2010-2011 ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM 4.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ 3.YAZILI

A-Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına “ D ” yanlış olanın başına  Y ” yazınız. (   ) Lastik ve balon esnek cisimlerdir. (   ) Kuvvet hareketi yavaşlatabilir. (   ) Kuvvet sonucu , şekli değişen tüm cisimler, kuvvet etkisi oradan kalkınca, eski şekillerine geri döner. (   ) Yokuş yukarı çıkan top, hızlanarak yol alır. (   ) Dünyamız sallanarak hareket eder. B-Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz. - Salıncak ……………………. hareketi yapar. - Durağa yaklaşan otobüs ………………………… hareket eder. - Cisimleri hareket ettirebilmek için ……………… uygulanmalıdır. - Bir cismin seçilen bir noktaya göre zamanla yer değiştirmesine ………………….denir. - Pazar arabalarını………………..hareket ettiririz. C- Aşağıdaki soruları cevaplayınız 1. Aşağıdaki cisimlerden hangisinde uygulanan kuvvetin etkisi ortadan kaktığında cisim eski şekline dönmez? A. Süngerin sıkıştırılması B. Tekene kutunun sıkıştırılması C. Yayın gerilmesi D. Balonun sıkıştırılması 2. Çevresindeki varlıkları gözlemleyen bir öğrenci aşağıda verilenlerden hangisi için hızı artan hareket yapıyor diyebilir? A. Durağa yaklaşan otobüs B. Raketle vurulan topun yukarı çıkması C. Yokuş yukarı çıkan top D. Belli yükseklikten bırakılan taş 3. Özlem, kitaplığını aşağıdaki zeminlerden hangisinde daha kolay hareket ettirir? A. buz B. taşlı yol C. toprak D. kum 4. Aşağıdakilerden hangisinde itme kuvveti uygulanmalıdır? A. Pencereyi kapatma B. Çek... Devamı

13 01 2011

2010-2011 ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM 6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ 3.YAZILI

1)      - Yavruları doğarak dünyaya gelir          - Yavrularını sütle beslerler Yukarıda verilen özellikler hangi canlı grubuna aittir?             a) Kuşlar          b) Balıklar                      c) Sürüngenler                                   d) Memeliler 2.)Öğretmeni tarafından fasulyeyi çimlendirme görevi verilen öğrenci fasulye tohumlarına hangi şartları sağlarsa, çimlenmeyi gözleyebilir? A) Hava, su, güneş ışığı                          B) Su, toprak, ısı C) Isı, nem, hava D) Güneş ışığı, toprak, su   3)  Aşağıdakilerden hangisi insanın gelişim dönemlerinden birisi değildir? a) Bebeklik      b) Çocukluk                   c) Yaşlılık                 d) Emeklilik 4.) Aşağıdaki yapılardan hangisi ya da hangileri bitki hücresini hayvan hücresinden ayıran en önemli farklılıklardandır? I.Kloroplast                II.Hücre zarı  III.Hücre duvarı        IV.Mitokontri A)Yalnız I         &n... Devamı

13 01 2011

2010-2011 ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM 7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ 3.YAZILI

1. Aşağıdaki organlardan hangisinde hem kimyasal hem de mekanik sindirim gerçekleşir? A) Yutak              B) Anüs     C) İnce Bağırsak     D) Kalın bağırsak 2. Aşağıdaki organlardan hangisi boşaltımda görev almaz? A) Pankreas      B) Akciğer    C) Kalın bağırsak   D) Karaciğer 3. Aşağıdakilerden hangisi duyu organımız değildir?  A) Beyin            B) Göz            C) Kulak               D) Deri              4. Aşağıdakilerden hangisi büyüme hormonunun görevlerinden biri değildir?       A) Büyümemizi sağlar                          B) İç salgı bezlerinin çalışmasını denetler       C)  Yağların sindirimini sağlar   D) Sinir sistemi ile iç salgı bezlerinin  uyumlu çalışmasını sağlar 5. Aşağıdakilerden hangisi korneanın görevidir?  A ) Göze renk veren kısımdır.      B )Gözü dış etmenlerden korur.  C )Göze gelen ışınları, göz bebeğinde toplar.  D )Görme sinirlerini uyarır. 6. Besinlerin kana geçişi sindirim sistemimizin hangi bölümünde gerçekleşir.  A)Ağız         B)Mide.  C)Kalın bağırsak.         D)İnce bağırsak. 7.Sigara alkol ve uyuşturucunun z... Devamı

13 01 2011

2010-2011 ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM 8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ 3.YAZILI

1- Kimyasal bağların oluşmasına aşağıdaki taneciklerden hangisi yol açar?      A)  proton               B)  elektron              C)  nötron                D)  atom çekirdeği 2- Yangın söndürmek için aşağıdakilerden hangisinin yapılması uygun değildir?      A)  yakıtı uzaklaştırmak                        C) sıcaklığı düşürmek      B)  oksijen eklemek                               D) yanan cismin üzerine kum atmak 3-  I. Bir metal ve ametal atomları arasında oluşan bağdır.      II. Elektron alış-verişi ile gerçekleşir. Yukarıda bahsedilen bağ türü aşağıdakilerden hangisidir? a-) Metalik bağ                        b-) İyonik bağ              c-) Kovalent bağ          d-)  Hidrojen bağ      4-   X + Y   -----------------    Z   denklemindeki maddeler için aşağıdakilerden hangisi kesin doğrudur      A) Y bileşiktir             B) Y elementtir              &... Devamı

13 01 2011

2010-2011 İLKÖĞRETİM VE LİSE 1.DÖNEM 3.YAZILILARI

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıf İngilizce Dersi 1.Dönem 3.Yazılısı http://rapidshare.com/files/177594548/6.s.ing.3.y.doc.html 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 7.Sınıf İngilizce Dersi 1.Dönem 3.Yazılısı http://rapidshare.com/files/177596482/7.s.ing.3.y.doc.html 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 8.Sınıf İngilizce Dersi 1.Dönem 3.Yazılısı http://rapidshare.com/files/177597624/8.s.ing.3.y.doc.html 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 3.Yazılısı http://rapidshare.com/files/177594838/6.s.turkce.3.y.doc.html 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 7.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 3.Yazılısı http://rapidshare.com/files/177596854/7.s.turkce.3.y.doc.html 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 8.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 3.Yazılısı http://rapidshare.com/files/177598011/8.s.turkce.3.y.doc.html 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 3.Yazılısı http://rapidshare.com/files/166575843/Yeni_Microsoft_Word_Document__7_.doc.html  2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 3.Yazılısı http://rapidshare.com/files/177596656/7.s.sosyal.3.y.doc.html 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 8.Sınıf İnkılap ve Atatürkçülük Dersi 1.Dönem 3.Yazılısı http://rapidshare.com/files/177597857/8.s.ink__305_lap.3.y.doc.html 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://rapidshare.com/files/177621296/6-SINIF_1.3_fen.doc.html 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.Dönem 3.Yazılısı http://rapidshare.com/files/177620721/7.s__305_n__305_f_1.d_3.fen_y.doc.html 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 8.Sınıf Fen Bilgisi Dersi 1.Dönem 3.Yazılısı http://rapidshare.com/files/177620285/fen_1.D_8._s__305_n__305_f_3._s__305_nav.doc.html 2010-20... Devamı

05 12 2010

2010-2011 İlköğretim ve Ortaöğretim(Lise) 1.Dönem 2.Yazılıları

2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıf İngilizce Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://rapidshare.com/files/166568121/6sinifingilizceyazili.zip.html 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 7.Sınıf İngilizce Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://rapidshare.com/files/166568341/7sinifingilizce2yazili.zip.html 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 8.Sınıf İngilizce Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://rapidshare.com/files/166567499/8sinifingilizce2yazili.zip.html 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://rapidshare.com/files/166569958/Yeni_Microsoft_Word_Document__2_.doc.html  2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 7.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı  http://rapidshare.com/files/166570632/Yeni_Microsoft_Word_Document__3_.doc.html 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 8.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://rapidshare.com/files/166554646/8sintrkc1d2y.rar.html 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://rapidshare.com/files/166575843/Yeni_Microsoft_Word_Document__7_.doc.html  2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://rapidshare.com/files/166573096/Yeni_Microsoft_Word_Document__4_.doc.html  2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 8.Sınıf İnkılap ve Atatürkçülük Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://rapidshare.com/files/166578034/Yeni_Microsoft_Word_Document__8_.doc.html 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 6.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://rapidshare.com/files/166580447/6-7_1.d.2.y..doc.html 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 7.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://rapidshare.com/files/166580447/6-7_1.d.2.y..doc.html 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılı 8.Sınıf Fen Bilgisi Dersi 1.Dönem 2.Yazılısı http://rapi... Devamı

13 11 2009

Sindirim Sistemi [Vucudumuzdaki Sistemler]

Sindirim: Büyük moleküllü besin maddelerinin, sindirim sistemi organlarında parçalanarak, kana geçebilecek hale gelmesine sindirim denir. Besin maddelerinin içeriklerine göre karbonhidrat, yağ, protein, vitamin, su ve mineraller olarak gruplandırıldığını biliyoruz. Besin içerikleri büyük moleküllerdir. Büyük moleküllü besin içeriklerinin hücrelerimizin kullanabileceği kadar küçük moleküllere parçalanması gerekir. Yediğimiz besinler hücrelerimize geçebilecek duruma sindirim işlemi sonucunda gelir. Büyük moleküllü besin maddeleri: Karbonhidratlar ——————>Glikoz Proteinler ——————>Amino asit Yağlar ——————>Yağ asidi+ gliserol (gliserin) Şeklindeki küçük moleküller haline gelerek kana geçerler. Sindirim faaliyetleri iki çeşittir: Mekanik sindirim ve Kimyasal sindirim 1) Mekanik Sindirim: Besinlerin sindirim enzimleri kullanılmadan, yalnızca fiziksel olarak – dil, diş, mide, bağırsak hareketleri sayesinde- parçalanıp, küçük parçacıklar haline getirilmesidir. Yani besinlerin kesilmesi, parçalanması, mide ve bağırsaklarda salgılanan sular sayesinde boza kıvamına getirilmesidir. 2) Kimyasal Sindirim: Parçalanmış ve sulandırılmış besinlerin enzimler yardımıyla ( tükürük, mide ve bağırsak öz suları, pankreas ve karaciğer salgılarıyla) kimyasal değişime uğrayıp, yapı taşlarına parçalanmasına denir. Kimyasal sindirimde mutlaka enzim ve su kullanılır. Sindirim sistemini oluşturan organlar • Ağız: Besinlerin mekanik sindirimi çiğneme ile gerçekleşir. Karbonhidratların kimyasal sindirimi ise tükürük içerisinde bulunan enzimler sayesinde başlar. • Yanaklar, dudaklar, küçük dil ve damak tarafından çevrilmiş boşluktur. Ağızda dişler, dil ve tükürük bezleri bulunur. • Yutak: Besinlerin ağızdan yemek borusuna iletilmesini sağlar.Yutakta sindirim olmaz. • Yemek Borusu: Besinleri yapısında bulunan kaslar yardımıyla mideye iletir.Yemek borusunda sindirim gerçekleşmez. • Mide: Besinlerin mekanik sindirimi, midenin kasılıp gevşeme hareke... Devamı


Zirve100 Toplist